Fafo papers

Search publications

På vei mot fellesskap?
Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv

Eivind Falkum

Fafo-notat 2004:35

Nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 761