Fafo papers

Search publications

Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2001:01

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2001 Id-nr.: 657