Fafo papers

Search publications

Riksvei 1 som maritim karrierevei
Om arbeidsmarkedet i innenriks sjøfart

Sigmund Aslesen og Arild H. Steen

Fafo-notat 2003:08

Nettutgave

Published: 2003 Id-nr.: 706