Fafo papers

Search publications

Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bjørn R. Lescher-Nuland

Fafo-notat 2011:19

Nettutgave

Published: 2011 Id-nr.: 10140