Skip to main content
  • Axel West Pedersen

Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de?

  • Fafo-notat 1996:10
  • Fafo-notat 1996:10

Dette notatet er den andre delrapporten fra et større prosjekt om sykepenger og sykefravær som Fafo utfører på oppdrag fra LO. Notatet tar opp økonomiske og fordelingsmessige sider ved sykefraværsutviklingen.

  • Published: 11. January 1996
  • Ordering ID: 868