Skip to main content
  • Lise Lien

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune

Forundersøkelse

  • Fafo-notat 2016:16
  • Fafo-notat 2016:16

Tema for dette notatet er Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er flere undersøkelser som viser lavere yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med befolkningen totalt. Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser er et tiltak for inkludering av denne gruppen i det ordinære arbeidslivet. Kommunens traineeprogram skiller seg ut fra en rekke andre inkluderingsprosjekter ved at personene i programmet ansettes i ordinære stillinger på ordinære vilkår, ut fra kompetanse og kompetansekrav. Formålet med dette forprosjektet har vært å få mer kunnskap om kommunens traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

  • Published: 26. August 2016
  • Ordering ID: 10240

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The municipality of Oslo