Skip to main content
  • Fafo-notat 1997:11
  • Åsmund Arup Seip

Utvikling av lønnssystemer

NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse

  • Fafo-notat 1997:11
 
  • Published: 13. January 1997
  • Ordering ID: 883
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers