Skip to main content

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Book chapters |  2007
8. January 2016

Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

Fafo researchers