Book chapters

Search publications

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

1997

Forskningstema: The multi-cultural society
Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater