Skip to main content

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Books |  2007
24. April 2015
Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!    Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad    Oslo    Gyldendal akademisk    13 978-82-05-35330-5

Skivenes, M. & S.C. Trygstad (2007), Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra! Oslo: Gyldendal Akademisk. Andre utgave.

Fafo researchers