Op-eds

Search publications

Tar appene livet av bedriftene?

Kristin Jesnes og Torstein Nesheim

2016

Forskningstema: Digitalization of work

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Tar appene livet av bedriftene?