Fafo reports

Search publications

ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2021:26

Last ned nettutgave | English summary

Project: The Norwegian ABE reform (ACPD) in music and performing arts

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Published: 2021 Id-nr.: 20793

Andre utgivelser

Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt


Faktaflak november 2019
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt


Fafo-notat 2021:12
Åsmund Arup Seip og Rolf K. Andersen
Gir effektivisering i staten grobunn for arbeidslivskriminalitet?