Fafo reports

Search publications

AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 385

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Published: 2002 Id-nr.: 385