Fafo reports

Search publications

Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014
2. reviderte utgave

Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2014:49

Nettutgave

Project: LHBT i innvandrerbefolkningen

Forskere på Fafo: Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter

Published: 2014 Id-nr.: 20396