Fafo reports

Search publications

Arbeid, helse og læring
En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS. Bedriftsstudier – BU 2000

Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 248

Nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 248