Skip to main content
  • Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

  • Fafo-rapport 2014:36
  • Fafo-rapport 2014:36

Det er i dag bred enighet om at det er behov for tiltak som kan bidra til å skaffe flere læreplasser og styrke fag- og yrkesopplæringen. Ett av virkemidlene som blir diskutert, er å stille krav om lærlinger i forbindelse med offentlige anskaffelser. I denne rapporten spør vi i hvilken grad slike klausuler blir tatt i bruk i dag og om de fungerer etter hensikten. Vi diskuterer også hva som skal til for at lærlingklausuler skal være et effektivt virkemiddel.

  • Published: 22. September 2014
  • Ordering ID: 20383
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • NHO