Fafo reports

Search publications

De utvidete arbeidstidene
Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter

Dag Olberg

Fafo-rapport 2010:35

Nettutgave

Published: 2010 Id-nr.: 20179