Fafo reports

Search publications

Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Dag Olberg og Bård Jordfald

Fafo-rapport 327

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Published: 2000 Id-nr.: 327