Fafo reports

Search publications

Det nye barnevernbyråkratiet II
En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet

Heidi Gautun

Fafo-rapport 2010:27

Nettutgave

Published: 2010 Id-nr.: 20171