Fafo reports

Search publications

En ideell forskjell?
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten

Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

Fafo-rapport 2016:30

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Published: 2016 Id-nr.: 20592