Fafo reports

Search publications

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?
En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon

Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Fafo-rapport 2017:20

Nettutgave

Published: 2017 Id-nr.: 20628