Fafo reports

Search publications

Et flerkulturelt ettervern?
Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern

Hanne Bogen og Marjan Nadim

Fafo-rapport 2009:05

Nettutgave

Published: 2009 Id-nr.: 20095