Fafo reports

Search publications

Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa

Knut N. Kjær

Fafo-rapport 105

Nettutgave

Published: 1990 Id-nr.: 105