Skip to main content
  • Marit Egge og Annelise Jackbo

Forlatt eller ivaretatt

En beretning om enslige mindreårige asyslsøkere i tekst og bilder

  • Fafo-rapport 346
  • Fafo-rapport 346

- Håper dette kommer til nytte, sa en av jentene som ble intervjuet. Og hun fortsatte: - På norske nyheter er det bare snakk om de som er kriminelle. De andre blir glemt. Jeg synes det må gjøres noe.

Hun og 14 andre ungdommer har gjort noe. De har fortalt sine historier. Om oppbrudd, flukt og nye muligheter. Om ensomhet, savn og framtidshåp. De kom alene, uten foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Offisielt omtales de som enslige mindreårige asylsøkere. I denne rapporten har vi valgt å kalle dem det de er: Alenebarn.

Alenebarna er overlevere. De har erfaringer som få jevnaldrende kan vise til, og har vist vilje og evne til å klare seg i sammenhenger hvor mange andre ville gått til grunne. De har fått sin oppvekst torpedert. De ber oss om å gi dem en ny.

Det viktigste bidraget kommer fra ungdommene selv. Deres historier var så innholdsmettede at det inspirerte til en annerledes rapport, både når det gjelder tekst, foto og layout.

Prosjektet Forlatt eller ivaretatt er initiert og finansiert av Redd Barnas Rettighetssenter.

  • Published: 20. January 2001
  • Ordering ID: 346
Last ned publikasjonen