Fafo reports

Search publications

Frisørundersøkelsen 2003
Bedriftsstruktur og arbeidsforhold

Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Fafo-rapport 421

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Published: 2003 Id-nr.: 421