Fafo reports

Search publications

Heidi Gautun
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem
Konsekvenser av konkurranseutsetting
Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester
Fafo-rapport 2013:24
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen
Hvordan fordele omsorg?
Utfordringer med å prioritere mellom eldre og yngre brukere
Fafo-rapport 2012:62
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken
Fafo-rapport 2012:03