Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen

Hva er seniorkompetanse?

  • Fafo-rapport 2016:21
  • Fafo-rapport 2016:21

Seniorkompetanse er et av honnørordene som brukes når man skal fremheve verdien ved eldre, erfarne arbeidstakere. De har lang erfaring, er modne arbeidstakere og er verdifulle for arbeidslivet. Men hva legges i begrepet seniorkompetanse? I denne rapporten har vi utforsket hva seniorkompetanse består av og hvordan den utspiller seg i praksis på en stor arbeidsplass som St. Olavs Hospital. Prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital i Trondheim, NAV Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag og Fafo. Senter for seniorpolitikk har finansiert prosjektet.

  • Published: 31. May 2016
  • Ordering ID: 20583