Skip to main content
  • Lise Lien

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen

  • Fafo-rapport 2016:46
  • Fafo-rapport 2016:46

Denne rapporten er en oppstartanalyse av 18 av 27 kommuner som har takket ja til å delta i satsingen IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! (2016–2017), som er et samarbeid mellom KS og NAV. IA-ledelse 2.0 er et tilbud til større kommuner med et fravær på over 10 prosent, med særlig oppmerksomhet rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehager. Dette er sektorer der sykefraværet er spesielt høyt og hvor potensialet for å redusere det er stort. Satsingen skal fungere som en drahjelp i kommunenes pågående inkluderings- og sykefraværsarbeid. Målet er å få kommunene til å sette sykefraværet høyt på dagsordenen og styrke den mestringsorienterte ledelsen.

  • Published: 13. January 2017
  • Ordering ID: 20608

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • KS