Analyse av fritidstilbud i bydel Gamle Oslo

Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien

Fafo-rapport 2021:11

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Analysis of leisure activities in the borough Gamle Oslo

Forskere på Fafo: Jon Helgheim Holte, Lise Lien

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20777