Fafo reports

Search publications

Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon

Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 2017:40

Nettutgave

| English summary

Prosjekt: Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20648