Fafo reports

Search publications

Arbeidsinnvandrere fra tredjeland
– kunnskapsoppsummering

Cecilie Aagestad, Kristin Brænden og Ester Bøckmann

Fafo-rapport 2021:05

Last ned nettutgave

| English summary

Prosjekt: Labour immigration from third countries

Forskere på Fafo: Ester Bøckmann

Utgitt: 2021 Id-nr.: 20772