Atypisk arbeid
Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 430

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Utgitt: 2004 Id-nr.: 430