Fafo reports

Search publications

Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import

Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.)

Fafo-rapport 187

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 187