Fafo reports

Search publications

Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie
Delrapport

Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund