Fafo reports

Rapportsøk-en

Det gode arbeid
Om endringar i arbeidsliv og arbeidsmiljø i Noreg

Martin Byrkjeland

Fafo-rapport 261

Nettutgave

Utgitt: 1998 Id-nr.: 261