Fafo reports

Rapportsøk-en

Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

286,00 kr