Fafo reports

Search publications

Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018

Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

Fafo-rapport 2018:36

Last ned nettutgaven

| English summary

Prosjekt: Evaluation of mathematics exam for 10th grade 2017 to 2019

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20685