Fafo reports

Search publications

Én mann – én stemme?
Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng

Monica Lund og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 495

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Utgitt: 2005 Id-nr.: 495