Fafo reports

Rapportsøk-en

En voksen krysser sitt spor
Motivasjon for deltakelse i grunnskoleopplæring

Elin Svensen

Fafo-rapport 340

Nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 340