Ensom og ulykkelig?
Levekår og livskvalitet blant eldre

Espen Dahl og Pernille Vogt

Fafo-rapport 185

Nettutgave

Utgitt: 1996 Id-nr.: 185