Frivillig deltid – en privatsak?

Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2012:49

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20276