Fafo reports

Rapportsøk-en

Gull eller gråstein
Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland

Fafo-rapport 2007:21

Nettutgave

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20021