Fafo reports

Rapportsøk-en

I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

284,00 kr