Fafo reports

Rapportsøk-en

Innvandrere i praksis
Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2011:07

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20198

174,00 kr