Kompensasjon og motivasjon
Overskuddsdeling og medeierskap i norske bedrifter. Doktoravhandling

Ove Langeland

Fafo-report 315

Nettutgave

Utgitt: 1999 Id-nr.: 315