Fafo reports

Rapportsøk-en

Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten

Svein Erik Moen

Fafo-rapport 2010:10

Nettutgave

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20154