Fafo reports

Search publications

Likeverdige tjenester?
Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning

Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde

Fafo-rapport 2011:35

Nettutgave

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20226