Fafo reports

Rapportsøk-en

Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv
Avhandling for dr.philos.-grad

Eivind Falkum

Fafo-rapport 2008:31

Nettutgave

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20073