Fafo reports

Rapportsøk-en

Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner

Hanne Bogen og Tove Midtsundstad