Fafo reports

Rapportsøk-en

Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner

Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby

Fafo-rapport 2013:02

Nettutgave

Prosjekt: Stovner og fremtiden

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Olav Elgvin

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20292

295,00 kr