Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon
Doktorgradsavhandling

Espen Dahl

Fafo-rapport 170

Nettutgave

Utgitt: 1994 Id-nr.: 170